Events 9/1/2023 - 9/30/2023

 • 1/9
  Friday
  Odevzdat TP ZŘ
  - 12:30
  Odevzdat připravenou pedagogickou dokumentaci ZŘ
  - 12:30 - TK - TřV
  MZ PZO 2023 - odevzdat zadání PZOP
  - 12:30
  Školení BOZP pro nepedagog. zaměstnance a nové vychovatele
  10:00 - školení proběhne na DM
 • 2/9
  Saturday
 • 3/9
  Sunday
 • 4/9
  Monday
  Zahájení školního roku 2023/24
  08:00 - 08:45 - rozpis tříd, třídních učitelů a místností je na školním portálu - 1. ročníky cca 8:00 - 11:30 h - 2. - 4. ročníky cca 8:00 - 8:45 h
  ZZ- písemná zkouška - opravný a náhr. termín
  08:00 - 12:20
  MZ PZO didaktické testy - ČJL
  12:00 - spádová škola SPŠ dopravní Plzeň
 • 5/9
  Tuesday
  Seznamovací pobyt
  Seznamovací pobyt
  - vedoucí kurzu: HES - PT: ODS, ČSP, ČŽP
  ZZ- praktická zkouška - opravný a náhr. termín
  08:00 - 11:25
  MZ PZO didaktické testy - M
  08:30 - spádová škola SPŠ dopravní Plzeň
  TH - 4.D
  12:00 - 12:25 - proběhne od 12 h
  TH - 3.D
  12:00 - 12:25 - proběhne od 12 h
  ZZ- praktická zkouška - opravný a náhr. termín
  12:25 - 16:05
  MZ PZO didaktické testy - AJ
  12:30 - spádová škola SPŠ dopravní Plzeň
 • 6/9
  Wednesday
  Seznamovací pobyt
  Seznamovací pobyt
  - vedoucí kurzu: HES - PT: ODS, ČSP, ČŽP
 • 7/9
  Thursday
  Seznamovací pobyt
  Seznamovací pobyt
  - vedoucí kurzu: HES - PT: ODS, ČSP, ČŽP
  V 4.0 v PK - badatelský kroužek 2. ZŠ
  14:15 - 16:30
 • 8/9
  Friday
  Portfolia 1. část
  08:00 - 08:45
  Přihlášování do systému
  08:00 - 08:45
  Přihlášování do systému
  08:00 - 08:45
  Finanční gramotnost
  08:00 - 09:35
  MZ PZO - praktická zkouška z odborných předmětů
  08:00 - 12:20
  Přihlášování do systému
  08:50 - 09:35
  Přihlášování do systému
  08:50 - 09:35
  Portfolia 1. část
  08:50 - 09:35
  Dny vědy a techniky
  08:50 - 14:00 - garant: TU, příp.přidělený vyučující - probíhá výuka a během dne se akce zúčastní všechny třídy dle harmonogramu (zveřejněn bude 4/9) - obědy budou žákům centrálně odhlášeny, každý si může přihlásit
  Portfolia 2. část
  09:50 - 10:35
  Portfolia 2. část
  09:50 - 10:35
  Dny vědy a techniky
  09:50 - 14:00 - garant: TU, příp.přidělený vyučující - probíhá výuka a během dne se akce zúčastní všechny třídy dle harmonogramu (zveřejněn bude 4/9) - obědy budou žákům centrálně odhlášeny, každý si může přihlásit
  Dny vědy a techniky
  10:40 - 14:00 - garant: TU, příp.přidělený vyučující - probíhá výuka a během dne se akce zúčastní všechny třídy dle harmonogramu (zveřejněn bude 4/9) - obědy budou žákům centrálně odhlášeny, každý si může přihlásit
  Dny vědy a techniky
  11:35 - 14:00 - garant: TU, příp.přidělený vyučující - probíhá výuka a během dne se akce zúčastní všechny třídy dle harmonogramu (zveřejněn bude 4/9) - obědy budou žákům centrálně odhlášeny, každý si může přihlásit
 • 9/9
  Saturday
 • 10/9
  Sunday
 • 11/9
  Monday
  Výkon funkce předsedy MZ na jiné škole
  07:10 - 16:05
  V 4.0 v PK - badatelský kroužek 20. ZŠ
  10:35 - 12:05
  V 4.0 v PK - badatelský kroužek 11. ZŠ
  14:55 - 16:20
 • 12/9
  Tuesday
  MZ PZO 2023 - ústní zkoušky
  07:10 - 15:15 - viz harmonogram na portálu - zkušebna 6, přípravna pro žáky 7
  Výkon funkce předsedy MZ na jiné škole
  07:10 - 16:05
  DVPP - Podmínky pro začleňování dětí a žáků cizinců ve šk. roce 2023/24
  13:30 - 15:00
  V 4.0 v PK - badatelský kroužek 10. ZŠ
  14:55 - 16:20
 • 13/9
  Wednesday
  SOČ/MP - zveřejnění seznamu prací, stanovení vedoucích, předání zadání žákům
  MZ PZO 2023 - ústní zkoušky
  07:10 - 11:25 - viz harmonogram na portálu - zkušebna 6, přípravna pro žáky 7
  Školní parlament
  07:30 - 08:00 - prosíme zástupce žáků každé třídy o účast ve ŠP - v tomto týdnu budete mít se svým třídním učitelem TH, ve které můžete prodiskutovat případné dotazy na ŠP
  DVPP: Platforma gramotnosti: Umělá inteligence ve výuce
  08:00 - 12:20
  Exkurze do firmy ZAT
  12:25 - 14:00 - garant NOV - obědy si vyzvednete ve 12 h (během 5. vyuč. hodiny) - akce končí v Černicích - PT: ČSP, ODS, IKT
  Třídní aktiv 1. ročníků - 1.M
  16:00
 • 14/9
  Thursday
  Zahájení OVY 1Q - 3.M
  Soutěžně osvětový den Akademie Netacad
  07:10 - 16:05
  Studium pro řed. škol a škol. zařízení
  08:00 - 16:05
  Vzdělávání 4.0 - Národní divadlo - Hordubal
  15:00 - garant JAN - akce pro vybrané žáky - odjezd od školy v 15 h
  Třídní aktiv 1. ročníků - 1.A,E,F
  16:00
 • 15/9
  Friday
 • 16/9
  Saturday
 • 17/9
  Sunday
 • 18/9
  Monday
  Zahájení OVY 1Q - 2.M
  Výkon funkce předsedy MZ na jiné škole
  07:10 - 16:05
  ZZ- ústní zkouška - opravný a náhr. termín
  08:00 - 09:35
  V 4.0 v PK - projektový den pro ZŠ Horní Bříza
  08:00 - 12:20
  V 4.0 v PK - badatelský kroužek 20. ZŠ
  10:35 - 12:05
  V 4.0 v PK - badatelský kroužek 11. ZŠ
  14:55 - 16:20
 • 19/9
  Tuesday
  Výkon funkce předsedy MZ na jiné škole
  07:10 - 16:05
  V 4.0 v PK - projektový den pro ZŠ Nezvěstice
  08:00 - 12:20
  V 4.0 v PK - badatelský kroužek 10. ZŠ
  14:55 - 16:20
 • 20/9
  Wednesday
  Výkon funkce předsedy MZ na jiné škole
  07:10 - 16:05
  V 4.0 v PK - projektový den pro ZŠ Vejprnice
  08:00 - 12:20
  Středoškolský atletický pohár - okresní kolo
  08:00 - 16:05 - garant LHO - zajištění organizace akce: třída 2.F - PT: ODS, ČŽP
  Kroužek robotiky
  13:40 - 16:05
  DVPP: Jak zapojovat žáky s OMJ do běžné výuky Českého jazyka a literatury
  14:00 - 16:15
 • 21/9
  Thursday
  Enviromentální konference pro ped. pracovníky
  07:10 - 16:05
  V 4.0 v PK - badatelský kroužek 2. ZŠ
  14:15 - 16:30
 • 22/9
  Friday
 • 23/9
  Saturday
 • 24/9
  Sunday
 • 25/9
  Monday
  Příprava na bílení hlavního vchodu a šatny před novými sprchami
  - garant HAMR
  V 4.0 v PK - projektový den pro ZŠ Zbůch
  08:00 - 12:20
  V 4.0 v PK - badatelský kroužek 20. ZŠ
  10:35 - 12:05
  Příprava na robotickou soutěž
  10:40 - 12:20
  KCV - portfólia
  12:25 - 15:15
  Seminář k zákonu č.171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů
  12:25 - 16:05 - účast MAN
  Fulbright seminář
  13:15 - 15:15
  V 4.0 v PK - badatelský kroužek 11. ZŠ
  14:55 - 16:20
 • 26/9
  Tuesday
  Bílení hlavního vchodu a šatny před novými sprchami
  - garant HAMR
  Exkurze Černošín
  07:10 - 12:20 - garant LOP - PT: ČSP, ODS, ČŽP
  Soutěž MINIDRON - Klatovy
  07:10 - 14:00 - garant ŠOU - účast: vybraní žáci - PT: ČSP, IKT
  Porada vedení a předsedů PK
  13:15 - 14:00
  V 4.0 v PK - badatelský kroužek 10. ZŠ
  14:55 - 16:20
 • 27/9
  Wednesday
  Exkurze do ČNB
  07:10 - 15:15 - garant JIR - PT: ČSP, ODS - žákům budou centrálně odhlášeny obědy
  V 4.0 v PK - projektový den pro ZŠ Město Touškov
  08:00 - 12:20
  Školení: Inspekční činnost ve školách a škol. zařízení
  08:00 - 13:10
  Spolupráce zaměstnavatelů a škol: kompetence pro logistiku
  12:25 - 15:15
  Kroužek robotiky
  13:40 - 16:05
 • 28/9
  Thursday
 • 29/9
  Friday
  Exkurze do ČNB
  07:10 - 15:15 - garant LOP - PT: ČSP, ODS - žákům budou centrálně odhlášeny obědy
  Školení - výukové aplikace
  12:25 - 14:00 - garant JIR
 • 30/9
  Saturday

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"