Events 5/1/2024 - 5/31/2024

 • 1/5
  Wednesday
  Školní zájezd do Nizozemska
  - garant JIR - PT: ČSP, ODS
 • 2/5
  Thursday
  Školní zájezd do Nizozemska
  - garant JIR - PT: ČSP, ODS
  Výkon funkce ŠMK
  07:10 - 16:05
  MZ JZO - didaktické testy společné části
  08:00 - 11:25 DT - matematika
  Seminář: Národní parky USA
  10:40 - 13:10 - garant POP - PT: ODS, ČSP
  MZ JZO - didaktické testy společné části
  13:15 - 16:05 DT - anglický jazyk
 • 3/5
  Friday
  Školní zájezd do Nizozemska
  - garant JIR - PT: ČSP, ODS
  Výkon funkce ŠMK
  07:10 - 16:05
  MZ JZO - didaktické testy společné části
  08:00 - 09:35 DT - český jazyk a literatura
 • 4/5
  Saturday
 • 5/5
  Sunday
 • 6/5
  Monday
  MZ JZO - didaktické testy společné části
  08:00 - 11:25
  ČŠI šetření PISA 2025
  08:00 - 13:10 - garant HES - žáci narození v roce 2008
  DM - pronájem společenské místnosti
  08:50 - 15:15
 • 7/5
  Tuesday
  ČŠI šetření PISA 2025
  08:00 - 13:10 - garant HES - žáci narození v roce 2008
 • 8/5
  Wednesday
 • 9/5
  Thursday
  Školní parlament
  07:30 - 08:00 - prosíme zástupce žáků každé třídy o účast ve ŠP
  ČŠI šetření PISA 2025
  08:00 - 13:10 - garant HES - vybraní žáci narození v roce 2008
 • 10/5
  Friday
  Krajské kolo SOČ
  - garant MAR
 • 11/5
  Saturday
 • 12/5
  Sunday
 • 13/5
  Monday
  Školení: 3D tisk, Praha
  07:10 - 16:05
  Příprava na konání maturitní zkoušky
  07:10 - 16:05
  Cvičná písemná závěrečná zkouška
  12:25 - 14:00 - garant ŠLE - třída 3.M
 • 14/5
  Tuesday
  Příprava na konání maturitní zkoušky
  07:10 - 16:05
  Exkurze: Archiv města Plzně
  09:50 - 11:25 - garant FRU - účast : třídy 3.AEF dle harmonogramu
  Exkurze: Archiv města Plzně
  09:50 - 12:20 - garant FRU - účast : třídy 3.AEF dle harmonogramu
  Exkurze: Archiv města Plzně
  10:40 - 13:10 - garant FRU - účast : třídy 3.AEF dle harmonogramu
  Porada ředitelů SŠ PK
  14:00
 • 15/5
  Wednesday
  Příprava na konání maturitní zkoušky
  07:10 - 16:05
  Exkurze do ČNB
  08:00 - 15:15 - garant ŠLE - PT: ČSP, ODS, IKT
  Provozní porada
  12:30 - další účastníci: HAM, MIL, MICH, VRB, BIS, ČEJ, MAN, DZU, VOD
  Webinář - Matematická prostředí v metodě Hejného na 3. stupni, on-line
  15:30 - 19:00
 • 16/5
  Thursday
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
  Příprava na konání maturitní zkoušky
  07:10 - 16:05
  Studium pro řed. škol a škol. zařízení
  08:00 - 16:05
  Projektový den - Grafický návrh prostor školy
  09:50 - 12:20 - garant BÍL - vybraní žáci
  Seminář: Držení zbraní v USA
  10:40 - 13:10 - garant POP - PT: ODS, ČSP
  Den otevřené servrovny
  15:00 - setkání IT administrátorů - účast DZU, VOD
 • 17/5
  Friday
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
  Příprava na konání maturitní zkoušky
  07:10 - 16:05
  Webinář: Využití sociálních sítí ve výuce
  13:00 - 16:00
 • 18/5
  Saturday
 • 19/5
  Sunday
 • 20/5
  Monday
  MZ JZO - ústní zkoušky profilové části - 4.AE
  07:10 - 16:05
  Příprava na konání maturitní zkoušky
  07:10 - 16:05
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
 • 21/5
  Tuesday
  MZ JZO - ústní zkoušky profilové části - 4.AE
  07:10 - 16:05
  Příprava na konání maturitní zkoušky
  07:10 - 16:05
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
  Řemeslo má zlaté dno - slavnostní předávání cen vítězům soutěže
  13:00
 • 22/5
  Wednesday
  MZ JZO - ústní zkoušky profilové části - 4.AE
  07:10 - 16:05
  Příprava na konání maturitní zkoušky
  07:10 - 16:05
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
 • 23/5
  Thursday
  MZ JZO - ústní zkoušky profilové části - 4.AE
  07:10 - 16:05
  Příprava na konání maturitní zkoušky
  07:10 - 16:05
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
 • 24/5
  Friday
  OVY 3.M ukončení
  Příprava na konání maturitní zkoušky
  07:10 - 16:05
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
  MZ JZO - ústní zkoušky profilové části - 4.E
  07:10 - 16:05
  Seminář:"NASA"
  08:00 - 10:35 - garant POP - PT: ODS, ČSP
 • 25/5
  Saturday
 • 26/5
  Sunday
 • 27/5
  Monday
  Uzavření docházky za 2. pololetí - 3.M
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
  MZ JZO - ústní zkoušky profilové části - 4.DF
  07:10 - 16:05
 • 28/5
  Tuesday
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
  MZ JZO - ústní zkoušky profilové části - 4.DF
  07:10 - 16:05
 • 29/5
  Wednesday
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
  MZ JZO - ústní zkoušky profilové části - 4.F
  07:10 - 16:05
  Zápis klasifikace a absence 2. pol do BAK - 3.M
  12:00
 • 30/5
  Thursday
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
  MZ JZO - ústní zkoušky profilové části - 4.F
  07:10 - 16:05
  Pedagogická rada 2. pololetí 3.M
  07:30
 • 31/5
  Friday
  Výkon funkce předsedy maturitní komise
  07:10 - 16:05
  MZ JZO - ústní zkoušky profilové části - 4.F
  07:10 - 16:05

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"